https://nhacai888bvietnam.com/nha-ca...hieu-chi-tiet/
Các ông vào mà xem bọn này làm ăn lôm côm. Đăng quảng cáo một đằng xong đến lúc chơi lại một kiểu. Đời nào cứ dụ nạp tiền rồi lúc thắng nó đéo cho rút. Anh em cẩn thận bọn này ra.