Phần mềm kế toán 1900571591

Phần mềm kế toán DXsoft và công nợ phải thu cho các DN thương mại

Phân hệ Kế toán Bán hàng và Công nợ Phải thu giúp theo dõi chu trình bán hàng từ bước lập đơn hàng đến xuất hàng, phát hành hóa đơn và thu tiền, giúp cho việc tiếp nhận đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu tiền kịp thời.

phần mềm kế toán DXsoft bán hàng có đầy đủ các giao dịch, đáp ứng các phát sinh có thể trên thực tế: Đơn hàng, hợp đồng bán; Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho; Hóa đơn dịch vụ; Phiếu nhập hàng bán, dịch vụ bị trả lại; Hóa đơn giảm giá hàng bán, giảm giá dịch vụ; Nhận tiền khách hàng thanh toán (tiền mặt, tiền gửi); Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ; Phân bổ tiền đã thu cho các hóa đơn.

Phần giá bán cho phép khai báo giá theo mặt hàng và nhóm khách hàng.

Khi lập hoá đơn bán hàng cho phép cập nhật thông tin chiết khấu, hàng khuyến mại.


Xem thêm:hóa đơn điện tử là gì

Nghiệp Vụ Theo dõi Công Nợ:

– Áp dụng Hệ thống Ghi Nợ khi Nhập hàng từ các nhà cung cấp

– Áp dụng Hệ thống Ghi Nợ khi Xuất hàng với các đại lý

– Theo dõi Nợ Khách, và Khách Nợ

– Báo cáo chi tiết lý do Nợ khách hoặc Khách Nợ (Nợ ở chứng từ nào, ngày nào, nợ tiền từ những mặt hàng nào) Báo cáo tổng hợp Công nợ (Chỉ nêu số Nợ Khách và Khách Nợ)

– Bảng đối chiếu công nợ dành cho 2 bên thống kê và chốt nợ

– Cho phép tăng – giảm nợ trong các trường hợp nợ khó đòi

– Cho phép xuất Báo cáo Công Nợ ra Excel


phần mềm kế toán DXsoft dễ dàng chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng khách hàng. Đồng thời, với tính năng mở sẽ dễ dàng điều chỉnh theo những thay đổi theo sự thay đổi chế độ kế toán của nhà nước và sự thay đổi của khách hàng theo thời gian.

Xem thêm: phần mềm kế toán tài chính công đoàn

View more random threads: