dữ LIỆU từ THIẾT BỊ GIÁM SÁT lịch trình ĐƯỢC theo đuôi NHƯ

THẾ NÀO?

cả thảy các ác nghiệt liệu từ thiết bị giám sát hành trình có khả năng trích lọc và
đưa về Tổng cục đường bộ nhằm chi tiêu giám sát, theo dõi quý trình
lưu thông của các dụng cụ giao thông hoặc ra xác định xử phạt nếu
thiết yếu.
Theo báo cáo của Tổng Cục đường bộ, cho đến hiện tại, đã có hơn
300.000 công cụ lắp thiết bị giám sát lộ trình và con số này sẽ
tăng lên con đầu tiên triệu vào năm 2017.
xâm nhập vào phòng dự liễu từ thiết bị giám sát lộ trình của Tổng
cục, bức hình, thông tin của toàn bộ các công cụ như xe tải, xe taxi, xe
du lịch, xe khách ... đều được hiển thị trên các màn hình theo dõi. Theo
đó, trên màn hình hiển thị hai loại chấm xanh và đỏ, trong đó chấm xanh là
các phương tiện đang tham dự giao thông đúng luật, còm các chấm đỏ
thể hiện xe đang dừng hoặc đang trong trạng thái khác, hoặc đi không
đúng quy định, chỉ cần một cú click vào chấm đỏ, tất thông báo về phương
nhân thể như chủ nắm lấy, biển số xe... đều sẽ được hiển thị đầy đủ.

việc này tưởng chừng là dễ nhưng với mật độ vi phạm dày đặc thì liệu
Tổng cục đường bộ có thể ngắm nhìn hết tất thảy các phương tiện hay
không?
điều này sẽ được thực hiện không khó khi công việc được phân hạng
xuống không gián tiếp các địa bàn. Bộ giao thông vận chuyển các thành thị sẽ chủ
động quản lý tình yêu hình giao thông trong địa bàn của mình. Chỉ những tai
nạn giao thông trầm trọng mới cần đến Tổng Cục đường bộ vào cuộc.
như vậy, với sự phân cấp phân mục phân minh và chi tiết, tình yêu hình không nguy hiểm
giao thông có thể siết chặt, đảm bảo tính không nguy hiểm trên từng tuyến đường
của đất nước Việt Nam.

trong thời gian vừa qua, đã có vô số dụng cụ giao thông bị xử
phạt từ độc ác liệu được gửi về từ thiết bị giám sát hành trình. với tình yêu hình
này, trong ngày mai hệ thảm thiết bị hành trình sẽ đem đến vô số sự thay
đổi cho giao thông đường bộ trong nước.

Bước đầu thực hiện nghị định quy chế về lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình cho các công cụ giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.
đồng thời, con đường chắc chắn còn tốn rất nhiều khó khăn và thử
thách, cần sự chắp cánh hiệp tác của các cơ quan chức năng và người
dân. do vậy, các công ty kinh dinh vận tải cần nghiêm túc thực
hiện, lắp thiết bị giám sát hợp chuẩn cho xe, hiệp lực hợp lực củng cố
tình hình giao thông nước nhà.